top of page
Slide2.JPG

KHOÁ HỌC
CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Citrus Fruits

1

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu:

  • Cung cấp cho chủ doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển thương hiệu quốc tế hiệu quả.

  • Giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

  • Tạo dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trên trường quốc tế.

 • Đối tượng:

  • Chủ doanh nghiệp đang có ý định xây dựng và phát triển thương hiệu quốc tế.

  • Các nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp phụ trách mảng marketing, branding.

 • Lợi ích:

  • Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tiễn về xây dựng và phát triển thương hiệu quốc tế.

  • Giúp học viên cập nhật các xu hướng mới nhất về branding quốc tế.

  • Mở rộng mạng lưới quan hệ với các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý khác.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

CAM KẾT
🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

2

XÂY DỰNG HỆ THỐNG
KINH DOANH TỰ ĐỘNG
THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Chương trình đào tạo này giúp học viên có kiến thức và kỹ năng thực tế để xây dựng hệ thống kinh doanh tự động hiệu quả, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Đối tượng:

  • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý

  • Nhân viên kinh doanh, marketing, bán hàng

  • Người quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh tự động

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức về hệ thống kinh doanh tự động

  • Có kỹ năng xây dựng và vận hành hệ thống hiệu quả

  • Tăng hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cho doanh nghiệp

  • Mở rộng cơ hội nghề nghiệp

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

CAM KẾT
🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

3

ỨNG DỤNG AI VÀO
DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

299.000 VNĐ

 • Mục tiêu:

 • Nâng cao nhận thức về tiềm năng và lợi ích của AI cho doanh nghiệp.

 • Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng AI vào thực tế.

 • Tạo ra một đội ngũ nhân lực có khả năng triển khai và quản lý các dự án AI hiệu quả.

 • Đối tượng:

  • Cán bộ quản lý doanh nghiệp

  • Chuyên viên CNTT

  • Chuyên viên phân tích dữ liệu

  • Bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực AI

 • Lợi ích:

  • Nâng cao kiến thức và kỹ năng về AI

  • Có khả năng ứng dụng AI vào thực tế

  • Tăng cường khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

  • Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

CAM KẾT
🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

4

BÁN HÀNG ĐA KÊNH
THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu:

 • Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để bán hàng hiệu quả trên đa kênh

 • Giúp học viên xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng đa kênh thành công và hiệu quả

 • Đối tượng:

  • Nhân viên bán hàng

  • Chuyên viên marketing

  • Chủ doanh nghiệp

  • Người có mong muốn khởi nghiệp bán hàng online

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức và kỹ năng bán hàng đa kênh

  • Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng đa kênh hiệu quả

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp

  • Mở rộng cơ hội kinh doanh

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

CAM KẾT
🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

5

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP
THỰC CHIẾN

299.000 VNĐ

 • Mục tiêu: 

  • Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để xây dựng và quản lý cộng đồng đối tác doanh nghiệp hiệu quả.

  • Giúp học viên phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác doanh nghiệp.

  • Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và phát triển kinh doanh thông qua cộng đồng đối tác.

 • Đối tượng:

  • Chuyên viên marketing, kinh doanh, phát triển thị trường

  • Doanh nhân, chủ doanh nghiệp

  • Các nhà quản lý cộng đồng

  • Chủ Shop và người kinh doanh Online

 • Lợi ích:

  • Nâng cao kiến thức và kỹ năng thực tế về xây dựng và quản lý cộng đồng

  • Mở rộng mạng lưới quan hệ và kết nối với các đối tác doanh nghiệp

  • Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và phát triển kinh doanh

  • Nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

CAM KẾT
🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

6

BÁN HÀNG TRÊN TMĐT
THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu:

 • Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để bán hàng hiệu quả trên TMĐT, Shopee, Lazada, Tiki.

 • Giúp học viên xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng TMĐT, Shopee, Lazada, Tiki thành công và hiệu quả

 • Đối tượng:

  • Nhân viên bán hàng

  • Chuyên viên marketing

  • Chủ doanh nghiệp

  • Người có mong muốn khởi nghiệp bán hàng online

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức và kỹ năng bán hàng thương mại điện tử

  • Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng thương mại điện tử hiệu quả

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp

  • Mở rộng cơ hội kinh doanh về thương mại điện tử

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

CAM KẾT
🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

bottom of page