top of page

KHOÁ HỌC
QUẢNG CÁO ĐA KÊNH

Citrus Fruits

1

QUẢNG CÁO FACEBOOK
THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để tự tin chạy quảng cáo Facebook hiệu quả cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 • Đối tượng:

  • Các cá nhân muốn tự học chạy quảng cáo Facebook.

  • Các chủ doanh nghiệp muốn tự quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Facebook.

  • Nhân viên marketing muốn nâng cao kỹ năng chạy quảng cáo Facebook.

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về quảng cáo Facebook.

  • Thành thạo các kỹ năng thiết lập, tối ưu hóa và đo lường hiệu quả chiến dịch.

  • Tự tin triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook hiệu quả.

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

👉 CAM KẾT

🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

2

QUẢNG CÁO ZALO OA
THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để tự tin chạy quảng cáo Zalo OA hiệu quả cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 • Đối tượng:

  • Các cá nhân muốn tự học chạy quảng cáo Zalo OA.

  • Các chủ doanh nghiệp muốn tự quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Zalo OA.

  • Nhân viên marketing muốn nâng cao kỹ năng chạy quảng cáo Zalo

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về quảng cáo Zalo OA.

  • Thành thạo các kỹ năng thiết lập, tối ưu hóa và đo lường hiệu quả chiến dịch.

  • Tự tin triển khai các chiến dịch quảng cáo Zalo OA hiệu quả.

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

👉 CAM KẾT

🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

3

QUẢNG CÁO TIKTOK
THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để tự tin chạy quảng cáo Tiktok hiệu quả cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 • Đối tượng:

  • Các cá nhân muốn tự học chạy quảng cáo Tiktok.

  • Các chủ doanh nghiệp muốn tự quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Tiktok.

  • Nhân viên marketing muốn nâng cao kỹ năng chạy quảng cáo Tiktok.

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về quảng cáo Tiktok.

  • Thành thạo các kỹ năng thiết lập, tối ưu hóa và đo lường hiệu quả chiến dịch.

  • Tự tin triển khai các chiến dịch quảng cáo Tiktok hiệu quả.

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

👉 CAM KẾT

🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

4

QUẢNG CÁO GOOGLE
THỰC CHIẾN

499.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để tự tin chạy quảng cáo Google hiệu quả cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 • Đối tượng:

  • Các cá nhân muốn tự học chạy quảng cáo Google.

  • Các chủ doanh nghiệp muốn tự quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Google.

  • Nhân viên marketing muốn nâng cao kỹ năng chạy quảng cáo Google.

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về quảng cáo Google.

  • Thành thạo các kỹ năng thiết lập, tối ưu hóa và đo lường hiệu quả chiến dịch.

  • Tự tin triển khai các chiến dịch quảng cáo Google hiệu quả.

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

👉 CAM KẾT

🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

5

QUẢNG CÁO YOUTUBE
THỰC CHIẾN

299.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để tự tin chạy quảng cáo Youtube hiệu quả cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 • Đối tượng:

  • Các cá nhân, chủ shop muốn tự học chạy quảng cáo Youtube.

  • Các chủ doanh nghiệp muốn tự quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Youtube.

  • Nhân viên marketing muốn nâng cao kỹ năng chạy quảng cáo Youtube.

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về quảng cáo Youtube.

  • Thành thạo các kỹ năng thiết lập, tối ưu hóa và đo lường hiệu quả
   chiến dịch.

  • Tự tin triển khai các chiến dịch quảng cáo Youtube hiệu quả.

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho shop, doanh nghiệp.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

👉 CAM KẾT

🔥 Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

6

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
THỰC CHIẾN

299.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để tự tin triển khai các chiến dịch quảng tuyển dụng hiệu quả, thu hút ứng viên tiềm năng và phù hợp.

 • Đối tượng:

  • Chuyên viên nhân sự (HR) phụ trách tuyển dụng.

  • Quản lý cấp trung muốn nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

  • Chủ doanh nghiệp muốn tự chủ trong việc tuyển dụng nhân sự.

  • Cá nhân muốn chuyển hướng sang lĩnh vực tuyển dụng.

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức về thị trường tuyển dụng và xu hướng quảng tuyển dụng.

  • Thành thạo các kỹ năng xây dựng chiến lược, lựa chọn kênh và triển khai chiến dịch quảng tuyển dụng hiệu quả.

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng.

  • Thu hút ứng viên tiềm năng và phù hợp với vị trí tuyển dụng.

  • Nâng cao hiệu quả tuyển dụng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

👉 CAM KẾT

🔥Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy hiệu quả

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy QC hiệu quả

Citrus Fruits

7

QUẢNG CÁO EMAIL MARKETING
THỰC CHIẾN

299.000 VNĐ

 • Mục tiêu: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thực tế để tự tin chạy quảng cáo Email hiệu quả cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 • Đối tượng:

  • Các cá nhân, chủ shop muốn tự học chạy quảng cáo Email.

  • Các chủ doanh nghiệp muốn tự quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Email.

  • Nhân viên marketing muốn nâng cao kỹ năng chạy quảng cáo Email.

 • Lợi ích:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng về quảng cáo Email Marketing.

  • Thành thạo các kỹ năng thiết lập, tối ưu hóa và đo lường hiệu quả
   chiến dịch.

  • Tự tin triển khai các chiến dịch quảng cáo Email Marketing hiệu quả.

  • Tăng doanh thu và lợi nhuận cho shop, doanh nghiệp.

 • Thời gian đào tạo: 3 buổi ( 3 tiếng / Buổi), 1 lý thuyết và 2 thực hành

👉 CAM KẾT

🔥Học viên được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng với khóa học.
🔥Thực hành cầm tay chỉ việc 1:1. Học viên có thể tự chạy hiệu quả

🔥Học viên là chủ doanh nghiệp sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí 

🔥Được cấp chứng nhận sau khoá học.

Slide2.JPG
bottom of page