top of page
Slide3.JPG

01

KIỂM TRA TÍNH CÁCH BẢN THÂN

Kiểm tra tính cách bản thân giúp chúng ta nhận biết được những phẩm chất, hành vi, và cả điểm yếu của bản thân. Nó là cơ hội để chúng ta hiểu rõ hơn về cách mình nghĩ, cảm nhận và hành động trong mọi tình huống. Điều này giúp chúng ta xác định được giá trị cốt lõi và mục tiêu cá nhân.

02

KIỂM TRA KỸ NĂNG BẢN THÂN

Kiểm tra kỹ năng bản thân giúp chúng ta nhận biết rõ hơn về những kỹ năng chính mà chúng ta sở hữu. Điều này giúp ta nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong môi trường làm việc và cuộc sống hàng ngày.

03

KIỂM TRA THÁI ĐỘ BẢN THÂN

Kiểm tra thái độ bản thân giúp chúng ta nhận biết được cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề của mình. Điều này giúp ta nhận ra những cách tiếp cận tích cực hoặc tiêu cực đối với cuộc sống, công việc và mối quan hệ.

04

KIỂM TRA ĐỊNH VỊ BẢN THÂN

Kiểm tra định vị bản thân là 6 bước thực hiện về việc tìm hiểu, khám phá, phân tích và thực hiện một cách chuẩn hoá, hết sức bổ ích và chuyên nghiệp. Giúp học sinh và sinh viên hiểu rõ những đặc điểm nổi trội và hạn chế của mình. Từ đó đưa ra kế hoạch để thực hiện cải thiện và nâng cao giá trị bản thân một cách hiệu quả nhất.

05

THIẾT LẬP MỤC TIÊU MỖI NGÀY
ĐỂ THÀNH CÔNG

Thiết lập và xây dựng mục tiêu mỗi ngày sẽ giúp cho chúng ta xác định và định hình ưu tiên cho những công việc quan trọng, tránh lãng phí thời gian và năng lượng vào những việc không cần thiết. Khi kết hợp các mục tiêu nhỏ hàng ngày, bạn có thể tiến gần hơn đến mục tiêu lớn hơn của mình. Thành công là việc hoàn thành từng mục tiêu nhỏ và lớn trong cuộc sống hàng ngày.

bottom of page