top of page

TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP

Tư vấn nghề nghiệp là quá trình cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cá nhân về việc xác định, phát triển, và thúc đẩy sự phù hợp giữa nghề nghiệp và cá nhân. Mục tiêu của tư vấn nghề nghiệp là giúp người tư vấn hiểu rõ hơn về bản thân, sở thích, kỹ năng, giáo dục, và mục tiêu nghề nghiệp, từ đó đưa ra quyết định thông tin về lựa chọn sự nghiệp.

74397561.jpg

01

Nhóm Nghề Ngôn Ngữ

Nhóm nghề ngôn ngữ là một khái niệm phổ quát để mô tả các ngành nghề, công việc, hoặc lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và giao tiếp. Các ngành nghề trong nhóm này thường đòi hỏi kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, hiểu biết về văn hóa, và khả năng giao tiếp hiệu quả.

02

Nhóm Nghề Phân Tích Logic

Nhóm nghề phân tích logic thường bao gồm các công việc và ngành nghề liên quan đến việc sử dụng logic và suy luận để giải quyết vấn đề, đánh giá thông tin, và phân tích dữ liệu.

models-of-thinking.jpg
vong-tron-mau-sac-san-go-hanasan.jpg

03

Nhóm Nghề Hình Học - Màu Sắc - Thiết Kế

Nhóm nghề hình học màu sắc thiết kế thường liên quan đến các lĩnh vực sáng tạo và nghệ thuật, trong đó màu sắc và hình học được sử dụng để tạo ra thiết kế và sản phẩm đồ họa đẹp mắt.

04

Nhóm Nghề Hướng Tới Con Người

Nhóm nghề hướng tới con người thường bao gồm các lĩnh vực nghề nghiệp và công việc mà chủ yếu tập trung vào việc phục vụ, hỗ trợ, và tương tác với con người.

top-phong-kham-nha-khoa-thu-duc-uy-tin-nhat.jpg
1-e1658803748529.png

05

Nhóm Nghề Thể Chất - Kỹ Thuật

Nhóm nghề thể chất kỹ thuật thường bao gồm các lĩnh vực nghề nghiệp và công việc liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật, máy móc, và kiến thức về vật lý để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật.

bottom of page