top of page

YOUTUBE ADS

YouTube Ads là hình thức quảng cáo trên nền tảng YouTube, trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới. Với YouTube Ads, doanh nghiệp có khả năng quảng cáo trực tiếp cho người dùng YouTube thông qua nhiều hình thức quảng cáo khác nhau. Dưới đây là một số loại quảng cáo phổ biến trên YouTube:

 1. TrueView In-Stream Ads:

  • Quảng cáo này xuất hiện trước hoặc giữa video mà người dùng đang xem. Người xem có thể bỏ qua quảng cáo sau một khoảng thời gian nhất định.

 2. TrueView Discovery Ads:

  • Quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, trang chủ YouTube hoặc trong danh sách video đề xuất. Người xem có thể nhấp vào để xem video.

 3. Non-Skippable In-Stream Ads:

  • Quảng cáo không cho phép người xem bỏ qua và chúng thường có thời lượng ngắn, xuất hiện trước hoặc giữa video.

 4. Bumper Ads:

  • Là các quảng cáo ngắn với thời lượng tối đa 6 giây, xuất hiện trước hoặc sau video và không cho phép bỏ qua.

 5. Overlay Ads:

  • Là các quảng cáo hiển thị dưới dạng lớp phủ trên video, thường là hình ảnh hoặc văn bản. Người xem có thể nhấp vào để biết thêm thông tin.

 6. Display Ads:

  • Xuất hiện bên cạnh video hoặc trong trang chủ YouTube và liên kết đến trang đích của quảng cáo.

 7. Sponsored Cards:

  • Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc nội dung liên quan trong thẻ chia sẻ trong video.

 8. Masthead Ads:

  • Quảng cáo hiển thị ở phía trên trang chủ YouTube trên cả phiên bản máy tính và di động. Đây là loại quảng cáo đặc quyền và thường được chiếu rất lớn.

YouTube Ads cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt với nhiều tùy chọn quảng cáo để chọn lựa, từ việc tạo sự nhận thức thương hiệu thông qua các quảng cáo TrueView đến việc thúc đẩy tương tác với khán giả thông qua các chiến lược quảng cáo khác nhau. Cùng với khả năng đo lường hiệu suất chi tiết, YouTube Ads là một phương tiện quảng cáo mạnh mẽ cho việc tiếp cận và tương tác với đối tượng mục tiêu.

035.png
036.png
037+.png
031.png
032.png
033.png
034.png
bottom of page