top of page

TIKTOK ADS

TikTok Ads là nền tảng quảng cáo trên ứng dụng mạng xã hội TikTok, một ứng dụng chia sẻ video ngắn rất phổ biến. TikTok đã trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt được sử dụng chủ yếu bởi những người trẻ.

Với TikTok Ads, doanh nghiệp có khả năng quảng cáo trực tiếp cho người dùng TikTok thông qua nhiều hình thức quảng cáo khác nhau. Dưới đây là một số hình thức quảng cáo phổ biến trên TikTok:

 1. In-Feed Ads:

  • Quảng cáo hiển thị trực tiếp trong dòng thời gian của người dùng TikTok giống như các video thông thường mà họ theo dõi.

 2. Branded Hashtag Challenges:

  • Doanh nghiệp có thể tạo ra các thách thức (challenges) có hashtag đặc biệt để kêu gọi người dùng tạo và chia sẻ nội dung liên quan đến thương hiệu hoặc sản phẩm.

 3. Branded Effects:

  • Quảng cáo cho các hiệu ứng đặc biệt mà người dùng có thể sử dụng trong video của họ, tạo ra sự tương tác với thương hiệu.

 4. TopView Ads:

  • Quảng cáo hiển thị ngay khi người dùng mở ứng dụng TikTok và lấp đầy toàn màn hình trong một khoảng thời gian ngắn.

 5. Branded Scan:

  • Cho phép người dùng quét các sản phẩm của thương hiệu sử dụng camera điện thoại và xem các nội dung quảng cáo liên quan.

 6. Product Placement:

  • Đưa sản phẩm của thương hiệu vào các video của người nổi tiếng hoặc nội dung phổ biến để tạo sự tiếp xúc tự nhiên.

TikTok Ads cung cấp một cách để doanh nghiệp tiếp cận một lượng lớn người dùng trên toàn cầu, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ. Quảng cáo trên TikTok có thể giúp xây dựng nhận thức về thương hiệu, tăng cường tương tác và thậm chí tạo ra hiệu quả virality thông qua các thách thức và xu hướng.

020.png
020+.png
021.png
022.png
023.png
026.png
bottom of page